Vēlamies Jums sniegt informāciju par SIA “FIB”
Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumu (APIL) 34. pantu


SIA “FIB” apdrošināšanas brokeris (starpnieks)
Reģistrācijas numurs: 40203317413
Juridiskā adrese: Rīga, Brīvības 338-2, LV-1006
Tālrunis: +371 67409956
E-pasts: info@fib.lv


  • SIA “FIB” sniedz rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. SIA "FIB" piedāvājot klientam apdrošināšanas ieguldījumu produktu, nesniedz rekomendācijas, attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktu un ieguldījumu stratēģijām;
  • SIA “FIB” sūdzības un strīdus starp apdrošināšanas starpnieku un klientu izskata saskaņā ar likuma 46. un 47. pantu;
  • SIA “FIB” ir iekļauts Latvijas Bankas apdrošināšanas starpnieku reģistrā, par to iespējams pārliecināties mājas lapā;
  • SIA “FIB” nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu klienta vārdā un interesēs;
  • SIA “FIB” nav apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā (kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks izplata) tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla;
  • Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav SIA “FIB” tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla;
  • SIA “FIB” sniedz rekomendācijas, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi;
  • SIA “FIB” nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs;
  • SIA “FIB” atlīdzības veids par apdrošināšanas līgumu ir noteikts procentuālā apmērā no iekasētās apdrošināšanas prēmijas. SIA “FIB” saņem atlīdzību par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā;
  • SIA “FIB” komisiju apmēri ir no 5% līdz 15%, atkarībā no apdrošināšanas veida.