Sveicināti FIB.lv

Par mums

SIA FIB ir licencēta apdrošināšanas brokeru sabiedrība, reģistrēta Latvijas Bankas apdrošināšanas starpnieku reģistrā ar numuru 06.09.02/2300

Mūsu komandas kodolu veido apdrošināšanas speciālisti ar 15-20 gadu pieredzi apdrošināšanā.

Mēs lieliski pārzinām apdrošinātāju cenas, noteikumus un zaudējumu atlīdzināšanas praksi.

Mēs esam gatavi uzklausīt klientu vajadzības, lai piedāvātu klientam vispiemērotāko risinājumu.

Pakalpojumi

SIA FIB ir neatkarīgs, profesionāls konsultants jebkāda veida apdrošināšanas jautājumos, kurš pārstāv tikai Klienta intereses sākot no idejas par apdrošināšanas nepieciešamību līdz pat noslēgtā apdrošināšanas līguma darbības beigām.

Pastāvīgie klienti mūs izvēlas dēļ personīgās attieksmes, uzticamības daudzu gadu garumā, kā arī zinot, ka var mums zvanīt jebkurā diennakts laikā un viņiem tiks palīdzēts.

Klientiem nodrošināmais apdrošināšanas pakalpojumu komplekss

 • Esošo apdrošināšanas polišu audits un analīze
 • Rekomendācijas par nepieciešamajiem apdrošināšanas veidiem
 • Apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumu analīze
 • Apdrošināšanas līgumu noformēšana pēc klienta izvēles
 • Atbilstošu apdrošināšanas noteikumu piemērošana
 • Optimālu cenu izstrāde
 • Operatīva un kvalitatīva apdrošināšanas atlīdzību regulēšana

Pakalpojumi apdrošināšanas līguma darbības laikā
(klienta apdrošināšanas līgumu uzraudzība)

 • Visu nepieciešamo konsultāciju sniegšana apdrošināšanas līgumu darbības laikā
 • Nepieciešamo izmaiņu un korekciju noformēšana apdrošināšanas līgumā
 • Informēšana par kārtējiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem
 • Informēšana par nepieciešamību pagarināt apdrošināšanas polisi

Pakalpojumi, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzību regulēšanu

 • FIB pārstāv Klienta intereses apdrošināšanas atlīdzību izmaksu jautājumos, nodrošinot profesionālu Klienta interešu pārstāvēšanu.
 • Nepieciešamo konsultāciju sniegšana apdrošināšanas atlīdzību jautājumos, tai sk. iestājoties apdrošināšanas gadījumam
 • Klienta interešu pārstāvība komunikācijā un dokumentu apmaiņā ar apdrošināšanas kompāniju

Sūdzību izskatīšana

 • Klientu sūdzību izskatīšana notiek saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 29. pantu.
 • Rakstveida atbilde uz klienta sūdzību tiek sniegta viena mēneša laikā no sūdzības iesniegšanas dienas.

Klientiem SIA FIB pakalpojumi ir bezmaksas, tā pakalpojumus apmaksā apdrošināšanas kompānijas

Klientam, kurš nesaskaras ar apdrošināšanas jautājumiem ikdienā, sev izdevīgākā apdrošināšanas pakalpojuma atrašana būs sarežģīta un darbietilpīga. Latvijā šobrīd darbojas 14 licencētas apdrošināšanas sabiedrības un 11 ārvalstu apdrošinātāju filiāles. Ja esat pats noslēdzis apdrošināšanas līgumu, ar to Jūsu saistība ar apdrošināšanas tirgus specifiskajiem apstākļiem nebeidzas - Jūs sagaida darbietilpīgās un laikietilpīgās procedūras, kas ir saistītas ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu, ja, tomēr negadījums ir noticis. Ir jāpārlasa visi apjomīgie apdrošināšanas līguma noteikumi un tajos ietvertie izņēmumi, lai saprastu, kā rīkoties un vai vispār apdrošināšanas atlīdzība pienākas. Un, ja gadījumā kaut viens dokuments būs noformēts nepareizi vai neatbilstoši apdrošināšanas līguma noteikumiem, jārēķinās, ka apdrošinātājs var atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. Jāatzīmē, ka Latvijā katru gadu tiesā tiek iesniegtas desmitiem prasības pret apdrošinātājiem par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

Finanšu informācija

FIB Parakstītās prēmijas
2022. gadā - 4 707 410 eiro

Gada pārskati
Gada pārskats par 2022. gadu

Partneri

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

AAS BTA Baltic Insurance Company

AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

ADB Gjensidige Latvijas filiāle

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

AAS BALTA

Balcia Insurance SE